ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน ๒๓ รางวัล และรางวัลเพชรในเพลง จำนวน ๒๓ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๔๖ รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

การประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจัดขึ้น เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย ได้แก่ นักประพันธ์เพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์  คีตศิลป์และจินตนาการได้อย่างเหมาะสม และนักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๒๓ รางวัล ดังนี้

 

รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงจากวรรณกรรม ได้แก่  นายมนัส  ปิติสานต์

รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษศิลปินผู้สรรค์สร้างบทเพลงเพื่อชีวิต  ได้แก่  นายสุรชัย  จันทิมาธร  

รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษศิลปิน ๑ ทศวรรษเพชรในเพลง  ได้แก่  นางสาวธนพร แวกประยูร (ปาน ธนพร)

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประพันธ์เพลงดีเด่นในอดีต

                   ประเภทเพลงไทยสากล   ได้แก่             เพลงวิมานสีชมพู

                                                ผู้ประพันธ์        นายวิชัย โกกิลกนิษฐ (ครูธาตรี)

                   ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง   ได้แก่             เพลงมนต์เมืองเหนือ

                                                ผู้ประพันธ์        นายไพบูลย์  บุตรขัน

รางวัลประเภทการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย

                   ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล

                   รางวัลชนะเลิศ             ได้แก่             เพลงวันวานไม่มีเขา  วันนี้ไม่มีเรา

                                                ผู้ประพันธ์        นายยืนยง  โอภากุล

                   รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงคนไทยฟื้นแผ่นดิน                               

                                                ผู้ประพันธ์        นายประภาส  ชลศรานนท์

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงจดหมายถึงพ่อ

                                                 ผู้ประพันธ์        นายอิทธิพล วาทะวัฒนะ (อี๊ด  ฟุตบาท  ทรีโอ)

                    ประเภทการประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

                    รางวัลชนะเลิศ             ได้แก่             เพลงชีวิตบนเส้นด้าย  หัวใจบนตักแม่

                                                ผู้ประพันธ์        นายสุพจน์  สุวรรณพันธ์  (พจน์  สุวรรณพันธ์)      

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงแรงใจคนไกลบ้าน

                                                ผู้ประพันธ์        นายสลา  คุณวุฒิ

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงลูกทุ่งลูกไทย

                                                 ผู้ประพันธ์        นายสร่างศัลย์  เรืองศรี  (หนู  มิเตอร์  อาร์สยาม)

ประเภทการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย

                    ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย

                    รางวัลชนะเลิศ             ได้แก่             เพลงสายลมแห่งรัก

                                                ผู้ขับร้อง          นายชลาทิศ  ตันติวุฒิ (เบน  ชลาทิศ)

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงสายน้ำ  สายพระทัย สายใยแห่งแผ่นดิน                                                                  ผู้ขับร้อง          นายขวัญทัศน์  ณ ตะกั่วทุ่ง (ทัช  ณ ตะกั่วทุ่ง)

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงทหารของแผ่นดิน

                                                ผู้ขับร้อง          นายจักรพัฒน์  เอี่ยมหนุน         

                    ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง

                    รางวัลชนะเลิศ             ได้แก่             เพลงแค่หลับตา

                                                ผู้ขับร้อง          นางสาวหนึ่งธิดา  โสภณ

                   รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงของตายที่อยากหายใจ

                                                 ผู้ขับร้อง          นางสาววิชญาณี  เปียกลิ่น (แก้ม  เดอะสตาร์)

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงเสียรักไม่ได้

                                                 ผู้ขับร้อง          นางสาวพรพรรณ  ชุณหชัย (เจนนิเฟอร์  คิ้ม)

                   ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย

                    รางวัลชนะเลิศ             ได้แก่             เพลงสาวยโสธร

                                                 ผู้ขับร้อง          นายสร่างศัลย์  เรืองศรี (หนู  มิเตอร์  อาร์สยาม)

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงรักนี้มีกรรม

                                                 ผู้ขับร้อง          นายสุธิราช อุสุภะ (กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ  อาร์สยาม)

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนึ้คือหัวใจ

                                                 ผู้ขับร้อง          สิบเอกกิตติคุณ บุญค้ำจุน  (มนต์แคน  แก่นคูณ)

                    ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง

                    รางวัลชนะเลิศ             ได้แก่             เพลงรักเธอทุก พ.ศ.

                                                ผู้ขับร้อง          นางสาววิรดา  อุสุภะ  (วิรดา  วงศ์เทวัญ  อาร์สยาม)                                                      

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงชู้ทางกาย 

                                                 ผู้ขับร้อง          นางสาวบุณยนุช  สิทธิอาจ (ปอ  ปาริชาติ  อาร์สยาม)

                    รางวัลชมเชย               ได้แก่             เพลงมีใครได้ยินหรือเปล่า

                                                ผู้ขับร้อง          นางสาวสุพรรษา ยิ้มพรรณวงษ์ (ยิ้ม  สุทธิดา)