ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ข่าวตัดกรมศิลปากรจากหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

ประเด็นข่าวสำคัญ

- แต่งตั้งผู้บริหาร วธ.

- ครม.ตั้งที่ปรึกษา เลขา ผู้ช่วยเลขาฯ รมต.

- เผยความจริงทวารบาลวัดบวรฯ เลือดออกปาก

- นครศรีฯ พร้อมจัดประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ

files/273/news17sep57.pdf