ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กรมศิลป์เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสักการะพระพุทธรูปสำคัญ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

          กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญให้ประชาชนสักการะ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

          เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเข้าชมระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสักการะพระพุทธรูปสำคัญเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้นำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมา และสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา ตลอดจนเข้าชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีโอกาสเที่ยวชมโบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดี ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาททั้งนี้ ผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๙ แห่ง จะได้รับแผ่นภาพ (โปสการ์ด) ซึ่งเป็นภาพโบราณสถานสำคัญของแต่ละอุทยานฯ โดยจะแจกให้กับผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์แห่งละ ๑,๘๐๐ แผ่น เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

          กรมศิลปากรจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๖๐ ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท