ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมต้อนรับภริยาผู้นำประเทศอาเซียน

          วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับภริยาผู้นำประเทศอาเซียน ในโอกาสติดตามผู้นำประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมศิลปากร และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำชม