ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากรร่วมประชุมและตรวจรับงานการบูรณะภายในวัดราชบพิธฯ

          วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมและตรวจรับงาน การบูรณะภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานในการประชุม ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร