ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

มอบหนังสืออันทรงคุณค่าและร่วมบริจาคเงิน เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง ๒๙ ปี นสพ.ข่าวสด

          วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบหนังสืออันทรงคุณค่าของกรมศิลปากร และร่วมบริจาคเงินเข้าสมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้ เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง ๒๙ ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด เพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของกรมศิลปากรด้วยดีตลอดมา โดยมีนางสาวชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑ แขวงลาดยาว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร