ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แจ้งปิดให้บริการช่วงบ่ายวันที่ ๑๒ และ ๑๔ ธันวาคมนี้

          กรมศิลปากร ขอแจ้งปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวมถึงนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา ในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   

          ทั้งนี้ เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และในวันเสาร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”(Qin Shi Huang: The First Emperor of China and Terracotta Warriors) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

          สำหรับผู้สนใจเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รวมถึงนิทรรศการพิเศษ เรื่อง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา ในวันดังกล่าวสามารถเข้าชมได้ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.