ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานบนมณฑป ณ สวนลุมพินี

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๙ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมในพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทธไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ขึ้นประดิษฐานบนรถบุปผชาติ โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานประกอบพิธี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบนมณฑป ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ให้ประชาชนสรงนำเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒