ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

          วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง