ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมศิลปากร กราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          วันนี้ (วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร