ปรับขนาดอักษร

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559

3.84 MB Download

รายละเอียด :

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศแนบท้ายนี้  โดยสามารถสมัครสอบทาง http://job.finearts.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการสมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0 2623 6453  ในวันและเวลาราชาการ