ปรับขนาดอักษร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 8 ตำแหน่ง ของกรมศิลปากร (คัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

4.31 MB Download

รายละเอียด :

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศรายชื่อและกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้ดังต่อไปนี้

1) ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ของกรมศิลปากร  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) (จำนวน 5 หน้า) 

2) ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) (จำนวน 4 หน้า)