ปรับขนาดอักษร

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560

3.60 MB Download

รายละเอียด :

รายละเอียด :

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศแนบท้ายนี้  โดยสามารถสมัครสอบทาง http://job.finearts.go.th/  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการสมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๓ ในวันและเวลาราชาการ 

 หัวข้อเพื่ออ่านประกาศและเอกสารแนบ