ปรับขนาดอักษร

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

1.70 MB Download

รายละเอียด :

ผู้สมัครสอบแข่งขัน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศแนบท้ายนี้  หรือทาง http://job.finearts.go.th/  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร ๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๓ ในวันและเวลาราชาการ