ปรับขนาดอักษร

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง (การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น)

2.19 MB Download

รายละเอียด :

สามารถดูรายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือก และได้รับการขึ้นบัญชีฯ ในตำแหน่ง  1) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2) ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 3) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน 6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน และ 8) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ของกรมศิลปากร ได้ดังนี้ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) (จำนวน 7 หน้า)