ปรับขนาดอักษร
  • สำนักสังคีต
  1. ปฏิทินกิจกรรม
  2. งานสัมมนา
ยังไม่มีกิจกรรม
  • กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศิลปากรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560,

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่ http://job.finearts.go.th/  ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการสมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0 2623 6453  ในวันและเวลาราชาการ