ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส (เพิ่มเติม)

File size 335.07 KB Download

รายละเอียด :