ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

File size 5.02 MB Download

รายละเอียด :