ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส

File size 7.98 MB Download

รายละเอียด :