ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

ที่อยู่ :  เลขที่ ๒ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

ติดตามข่าวสารได้ทาง :  http://www.facebook.com/pages/

 ติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป :   ๐ ๒๒๒๕ ๙๐๙๗

ติดต่อขอใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติ :   ๐ ๒๒๒๑ ๙๘๓๘

ติดต่อขอการแสดง :   ๐ ๒๒๒๑ ๖๕๓๒

สำรองที่นั่ง :    ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ , ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑  วันและเวลาราชการ