ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

การแสดงชุดนางผีเสื้อสมุทรพิโรธ

การแสดงชุดนางผีเสื้อสมุทรพิโรธ เป็นการแสดงที่อยู่ในละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร เรื่องพระอภัยมณี เป็นนิทานคำกลอนเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก อันมีเนื้อเรื่องสนุกสนาน จึงมีผู้นิยมอ่านกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การแสดงตอนนี้กล่าวถึงนางผีเสื้อสมุทรฝันร้าย จำจะต้องไปถือศีลอยู่บนยอดเขาเป็นเวลา ๗ วัน เมื่อกลับมาพบว่าพระอภัยมณี และสินสมุทรได้หนีออกจากถ้ำ ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ และโกรธแค้นผู้ที่พาพระอภัยมณี และสินสมุทรหนีไปเป็นอย่างยิ่ง