ปรับขนาดอักษร
  • บริการ

สำนักการสังคีต

กรมศิลปากร

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
เลขที่ 2 ถนนราชินี พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0 2225 8287, 0 2224 1387

โทรสาร: 0 2225 9097

http://www.finearts.go.th/performing

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก