ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

File size 475.79 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง