ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขนย้าย และจัดเก็บเอกสาร ในศูนย์เก็บเอกสาร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

File size 484.21 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขนย้าย และจัดเก็บเอกสาร ในศูนย์เก็บเอกสาร จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง