ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดเชื้อรา และหยิบ-เก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

File size 511.73 KB Download

รายละเอียด :

ประกาศแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกำจัดเชื้อรา และหยิบ-เก็บเอกสารประวัติศาสตร์ร่วมสมัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง