ปรับขนาดอักษร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

The Royal Monasteries and their Significance
The Royal Monasteries and their Significance
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บฟิล์มเนกาทีฟ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ผู้เขียน: 
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
คำอธิบาย: 
ISBN 978-974-417-571-7
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
จัดพิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๕๔
คู่มือความรู้ด้านการจัดการคลังเอกสารจดหมายเหตุ : การสำรวจเอกสารด้วยวิธี "UPAA Method"
คู่มือความรู้ด้านการจัดการคลังเอกสารจดหมายเหตุ : การสำรวจเอกสารด้วยวิธี
ผู้เขียน: 
นางสาวนัยนา แย้มสาขา
คำอธิบาย: 
ความหมาย ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ สาเหตุการชำรุดเสื่อมสภาพของเอกสาร การจัดการคลังเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ วิธีการประเมินเอกสารจดหมายเหตุสากล และตัวอย่างการประเมินคุณภาพของเอกสารจดหมายเหตุด้วยวิธีการ “UPAA METHOD”
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 1
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ผู้เขียน: 
ผู้เรียบเรียงและบรรณาธิการ : นางสาวนัยนา แย้มสาขา
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
จัดพิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๕๕