ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

คลังภาพทรงคุณค่า

จิตรกรรมฝาผนังวัดต่างๆ (หวญ 15)
  • วันที่: วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
งานหล่อและอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปภูเก็ต
  • วันที่: วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
จิตรกรรมฝาผนังวัดต่างๆ (หวญ 14)
  • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
การชุมนุมลูกเสือ พ.ศ.2473
  • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 03 มกราคม 2559
งานรัชดาภิเษก รัชกาลที่ 5
  • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 03 มกราคม 2559
ภาพพระบรมวงศานุวงศ์
  • วันที่: วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558
ภาพขุนนาง
  • วันที่: วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558
ภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2468
  • วันที่: วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558