ปรับขนาดอักษร
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

บริการ

ประกาศ
::การนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ในการตีพิมพ์ นิทรรศการ หรือในเชิงพาณิชย์ ติดต่อสอบถามได้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โทร 0-2902-7948:: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ เนื่องในการถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช :: ::ห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์สุดท้ายของเดือน) ห้องบริการเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ เนื่องในการถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ::

:: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ เนื่องในการถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถจัดส่งภาพที่มีขนาดมากกว่า 1 MB นามสกุล TIFF หรือ JPEG บันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมจัดส่งรายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลของผู้บันทึกภาพ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อภาพ วันเดือนปี สถานที่ที่ปรากฎในภาพ มายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ::