สารคดี ชุดน้ำพระราชหฤทัยสู่ผืนป่า เรื่อง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอน จ.หนองคาย ตอน พระสงฆ์กับการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ (วัดป่าตาดน้ำพุ)
ปรับขนาดอักษร