ปรับขนาดอักษร

พระราชกรณียกิจ

สารคดีเจ้าแผ่นดิน ตอนที่ ๑๐๒ เจ้าแผ่นดิน
  • วันที่ : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
สารคดีเจ้าแผ่นดิน ตอนที่ ๑๐๑ เขื่อนป่าสัก
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
สารคดีเจ้าแผ่นดิน ตอนที่ ๑๐๐ ธาราพระราชทาน
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
สารคดีเจ้าแผ่นดิน ตอนที่ ๙๔ บัณฑิตของในหลวง
  • วันที่ : วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560