ปรับขนาดอักษร

กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

รายละเอียด :

ประกาศกรมศิลปากร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดูรายละเอียดได้ที่

http://job.finearts.go.th/finearts201601.pdf