ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ส.ค.ส.ภาพถ่ายจดหมายเหตุ คืนความสุขแก่ประชาชน [หน้า ๓]

ส.ค.ส.ภาพถ่ายจดหมายเหตุ คืนความสุขแก่ประชาชน [หน้า ๓]

ภ WH.2-88กล่อง2(รูป2) ภาพถ่ายทางอากาศ สถานีรถไฟหัวลำโพง [Download]
ภ WH2-82กล่อง2(รูป1) ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณท่าราชวรดิฐ พ.ศ.2489 [Download]
ภWH 2-55กล่อง1ภาพถ่ายทางอากาศเยาวราช พ.ศ.2489 [Download]
ภWH2-66 กล่อง2 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณสะพานผ่านพิภพลีลา พ.ศ.2489 [Download]
ภาพถ่ายทางอากาศพระบรมหาราชวัง ถ่ายเมื่อวันที่ 26 ส.ค.  2466 [Download]
ภาพถ่ายทางอากาศวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)
พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 1
[Download]