ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

รายการเปิดตำนานกับเผ่าทอง ถ่ายทำรายการ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560 อ.เผ่าทอง ทองเจือ เข้าถ่ายทำรายการ เปิดตำนานกับเผ่าทอง ซึ่งออกอากาศทางช่อง PPTV 36 เกี่่ยวกับเรื่องเอกสารจดหมายเหตุ โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้จัดเตรียมเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์และโสตทัศนจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในงานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ระหว่างสยาม-อังกฤษ และฟิล์มกระจก ไว้สำหรับการถ่ายทำรายการ ในการนี้ นางสาวนันทกา พลชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ และแนะนำเอกสารจดหมายเหตุในรายการ