...
วชิรญาณสุภาษิตกับบทแถมของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
  • ย้อนกลับ
  • วชิรญาณสุภาษิตกับบทแถมของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ประจักษ์ศิลปาคม, กรมหลวง. วชิรญาณสุภาษิตกับบทแถมของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม. พระนคร : กรมศิลปากร, 2504

               เป็นหนังสือที่รวบรวมสุภาษิตตามความรู้และความคิดเห็นของสมาชิกหอสมุดพระวชิรญาณ ไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสเป็นวันราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ก่อตั้งหอพระสมุดวชิรญาณขึ้น

(จำนวนผู้เข้าชม 178 ครั้ง)