ปรับขนาดอักษร

โคลงเรือลอยพระประทีป

This is a SEO version of โคลงเรือลอยพระประทีป Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2466

หมายเหตุ : -


           โคลงเรือลอยพระประทีปเล่มนี้ หลวงสารประเสริฐ นุช แต่งเมื่อแรกสร้างเรือพระประทีปขึ้น พรรณนาชื่อเรือและชื่อผู้ทำเรือถวายทุก ๆ ลำ เป็นเหมือนบัญชีรายชื่อเรือพระประทีปที่มำในครั้งนั้น