ปรับขนาดอักษร

ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ภาค 2

This is a SEO version of ประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ภาค 2 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2505

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายกลั่น ณ นคร
 

          หนังสือประชุมนิทานพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 6 ภาค 2 เล่มนี้ รวบรวมนิทานพระราชนิพนธ์จำนวน 3 เรื่อง ด้วยกัน คือ เรื่องนากพระโขนงที่สอง เรื่องนายสุวรรณถูกขโมย และเรื่องความลับแผ่นดิน