ปรับขนาดอักษร

ประวัติพระผงบารมีพระบรมธาตุ 84000 องค์

This is a SEO version of ประวัติพระผงบารมีพระบรมธาตุ 84000 องค์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

กล่าวถึงประวัติพระผงบารมี พระบรมธาตุ 84000 องค์ ที่ใช้ในการทำพิธีปลุกเสกพระเครื่องของอาจารย์ชุม ไชยคีรี  อำเภอเขาไชยสน จังหวัดพัทลุง  เป็นผู้สร้างถวายพระบรมธาตุ  ก่อนทำพิธีปลุกเสก อาจารย์ชุม ได้ตระเวนไปตามเมืองต่างๆ ที่ปรากฎตามประวัติศาสตร์ว่าเป็นสถานที่ซึ่งเคยสร้างพระเครื่องลางของขลัง  เพื่อรวบรวมผงวิเศษ 108 กรุ ทั่วประเทศ  เมื่อหาผงได้ครบ 108 กรุ แล้วก็นำมายังเมืองนครศรีธรรมราช  ขอเชิญวิญญาณของอาจารย์คง  ซึ่งเป็นอาจารย์ของขุนแผนมาเข้าทรง  ณ  โรงพิธีพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุ  จัดสร้างพระพิมพ์ตามแบบเก่าของเมืองนครศรีธรรมราช เช่น แบบพระวัดนางกราทรงนาคปรก  แบบวัดท่าเรือทรงเรือนแก้วมีปรกโพธิ์  และพระพุทธลีลาแบบสุโขทัย
     นอกจากผง 108 กรุแล้ว  ยังมีผงวิเศษอื่นๆ อีก เช่น ผงพระมหาว่าน ของอาจารย์เฒ่าวัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง  ผงพระเทพนิมิตรของอาจารย์ชุม ผงว่าน 108 ชนิด ผงพระหักป่น ผงวิเศษจากสำนักอาจารย์ผู้เฒ่า  ซึ่งขุนพันธรักษ์ฯ รวบรวมไว้มาผสมเพื่อพิมพ์เป็นองค์พระ

 

ผู้เขียน: 
ชุม ไชยคีรี,ขุนพันธรักษ์ราชเดช
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
โรงพิมพ์ศิริสวัสดิ์,2497