ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวา ในรัชกาลที่ 5 ครั้งที่ 1 และ 2

This is a SEO version of จดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะชวา ในรัชกาลที่ 5 ครั้งที่ 1 และ 2 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
 

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2514
หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมเกษร สนิทวงศ์


          การเสด็จประพาสเกาะชวาเมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเสด็จเมื่อปีมะเมีย พ.ศ. 2413 เวลานั้นเพิ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติได้ 3 ปี เสด็จเป็นทางการ ตามเสด็จแต่กระบวนข้าราชการฝ่ายหน้า เสด็จประพาสเกาะชวาครั้งที่ 2 เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 115 ตรงกับปีวอก พ.ศ. 2439 เสด็จประพาสเพื่อสำราญพระราชอิริยาบถ กระบวนตามเสด็จทั้งฝ่ายในและฝ่ายหน้า เสด็จประพาสเกาะชวาครั้งที่ 3 เสด็จเมื่อ ร.ศ. 120 ตรงกับปีฉลู พ.ศ. 2444 เสด็จประพาสเพื่อสำราญพระราชอิรอยาบถ