เรื่องมหาดเล็ก

This is a SEO version of เรื่องมหาดเล็ก Page 9
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here
 

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2517
หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอกนายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.


          เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และข้อที่บรรดามหาดเล็กพึงปฏิบัติต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ขนบธรรมเนียมและกิจพิธีต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ปัจจุบันบางอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลสมัย