ปรับขนาดอักษร

ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น

This is a SEO version of ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ : 2508
หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระศุลีสวามิภักดิ์ (เศวตร์ พราหมณะนันทน์)

 
          กล่าวถึงเรื่องราวประวัติของเครื่องโต๊ะและเครื่องถ้วยปั้น เครื่องถ้วยที่มีในเมืองไทยและเรื่องของการปั้นเครื่องถ้วย