ปรับขนาดอักษร

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 58 เรื่องโกศาปานไปฝรั่งเศส ภาคที่ 2

This is a SEO version of ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 58 เรื่องโกศาปานไปฝรั่งเศส ภาคที่ 2 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

ผู้แต่ง : -
ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ลหุโทษ
ปีที่พิมพ์ : 2475
หมายเหตุ : -

 

          กล่าวถึงการเดินทางของราชทูต (โกศาปาน) ที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสตามเมืองต่าง ๆ ตั้งแต่บทที่ 49 - 64 ได้แก่ มณฑลฟลังดร์ เมืองแซงต์เดอนีส์ เมืองอาราส เมืองกาแลส์ เมืองดึงแกร์ก เมืองตูเนย์ เมืองวาลังเซียนส์ เมืองเดอแนง เมืองดูแอย์ เมืองกังแบรย์ เมืองเปรอน เมืองแซงต์กันแตง เมืองลาแฟร์ เมืองซวาซงส์ และเมืองวิแลร์ก็อตเตรต์ ซึ่งเป็นการบรรยายถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะเดินทาง