ปรับขนาดอักษร

กฏหกคำฉันท์

This is a SEO version of กฏหกคำฉันท์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระจันทร์

ปีที่พิมพ์ : 2472

หมายเหตุ : พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอกหลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) มีมะเส็ง พ.ศ. 2472

       เป็นหนังสือที่ใช้คำประพันธ์ร้อยกรองคำฉันท์ เพื่อเล่านิทานเรื่องนิบาตชาดก