ปรับขนาดอักษร

พหลาคาวีคำฉันท์

This is a SEO version of พหลาคาวีคำฉันท์ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)

ฉบับพิมพ์ :พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : -

               พหลาคาวีคำฉันท์ เป็นผลงานประพันธ์ของหลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) กวีที่มีความสามารถสูงยิ่งผู้หนึ่งในสมัยกรุงรัตน์โกสินทร์ พหลาคาวีคำฉันท์มีที่มาจากปัญญาสชาดกเรื่องพหลาคาวีชาดก ซึ่งเป็นนิทานเก่าแก่ของไทยที่พระภิกษุชาวล้านนานำมาแต่งเป็นชาดกเมื่อราวปีพุทธศักราช 2000-2200 หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก) นำเอาเรื่องพหลาคาวีชาดก มาแต่งเป็นคำฉันท์ ประกอบด้วยคำประพันธ์ 6 ชนิด ได้แก่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 โตฎกฉันท์ 12 วสันตดิลกฉันท์ 14 ฉบังกาพย์ 16 สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19 และสุรางคนางค์กาพย์ 28