ปรับขนาดอักษร

เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อผูกมัดตามสัญญาล้าสมัยของประเทศไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

This is a SEO version of เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อผูกมัดตามสัญญาล้าสมัยของประเทศไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระยากัลยาณไมตรี, เรียบเรียง สำราญ กัลยาณมิตร, แปล

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2512

หมายเหตุ : -

          เอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อผูกมัดตามสัญญาล้าสมัยของประเทศไทยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวเหตุผลที่ไทยประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 1 ความเสียเปรียบของสนธิสัญญาของไทยกับนานาประเทศ การยอมรับปรับปรุงสัญญาระหว่างประเทศมหาอำนาจกับไทย และตัวบทสัญญาต่างๆ ซึ่งแสดงถึงสภาพนอกอาณาเขตและข้อจำกัดในเรื่องอำนาจการเก็บภาษีถึงสภาพนอกอาณาเขตและข้อจำกัดในเรื่องอำนาจการเก็บภาษี