ปรับขนาดอักษร

พระอภัยมณี (ตอนที่ 31-35)

This is a SEO version of พระอภัยมณี (ตอนที่ 31-35) Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สุนทรภู่

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2509

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางมนัศมานิต (ชรินทร์ ทินกร ณ อยุธยา) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2509

 

                หนังสือเรื่องพระอภัยมณีนี้  เป็นคำกลอน เฉพาะตอนที่ 31-35 ที่มีความไพเราะและมีคุณค่าทางวรรณคดีอย่างยิ่ง ในท้ายเล่มจะมีเรื่องสมบัติกวี  ของศุภร  บุนนาค เฉพาะบางตอนมาตีพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกัน