ปรับขนาดอักษร

ตำนานมูลศาสนา

This is a SEO version of ตำนานมูลศาสนา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระพุทธพุกาม, พระพุทธญาณ.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2482

หมายเหตุ : นายพันตำรวจเอก พระยาทรงพลภาพ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิง คุณหญิงทรงพลภาพ (ชุน พลธร) ณ เมรุวัดจักรวรรดิราชาวาส วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2482

 

               หนังสือตำนานมูลศาสนา มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติทางพุทธศาสนา และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประชาชนในแหลมสุวรรณภูมิสมัยโบราณ