ปรับขนาดอักษร

พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอังกฤษ

This is a SEO version of พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอังกฤษ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2502

หมายเหตุ : พิมพ์ในงานพระราชทางเพลิงศพ หลวงรัตนเทพ (นพวรรณ บุรณศิริ) 9 พฤษภาคม 2502          

               พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอังกฤษ เล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชสาส์น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานมอบเซอร์ยอนโบวริงไปยังกรุงอังกฤษเมื่อครั้งเซอร์ยอนโบวริงเป็นราชทูตเข้ามาทำหนังสือสัญญาอังกฤษ พระราชสาส์น พระราชทานไปยังกรุงอังกฤษ จ.ศ. 1217 (พ.ศ. 2398) จ.ศ. 1219 (พ.ศ. 2400) และ จ.ศ. 1223 (พ.ศ. 2404) พระราชสาส์น พระราชทานมาจากสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย พระบรมราชินีประเทศอังกฤษ จ.ศ. 1217 (พ.ศ. 2398) พระราชสาส์น พระราชทานมาจากกรุงอังกฤษ จ.ศ. 1217 (พ.ศ. 2398) และ จ.ศ. 1221 (พ.ศ. 2402) พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องตั้งกงสุลฝ่ายสยามในกรุงอังกฤษ จ.ศ. 1226 (พ.ศ. 2407) ตอนท้ายเป็นเนื้อหาของคำแปลพระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ มีพระราชทานไปยังสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย กับสำเนาพระราชสาส์นของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย มีพระราชทานมายังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ขอคัดมาจากหอจดหมายเหตุกรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ. 2502