ปรับขนาดอักษร

พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส

This is a SEO version of พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2502

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางทิพมณเฑียร (เปลี่ยว วงศาโรจน์) 19 พฤษภาคม 2502          

               พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังประเทศอเมริกาครั้งแรก เมื่อ จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399) พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอบรับสาส์นจากประธานาธิบดี จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอบรับบรรณาการแลสาส์นจากประธานาธิบดีอเมริกา จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแลช้างไปประเทศอเมริกา พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานไปยังกรุงฝรั่งเศส จ.ศ. 1217 (พ.ศ. 2398) พระราชสาส์นถึงกรุงฝรั่งเศส จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399) จ.ศ. 1222 (พ.ศ. 2403) จ.ศ. 1225 (พ.ศ. 2406) จ.ศ. 1227 (พ.ศ. 2408) และ จ.ศ. 1229 (พ.ศ. 2410) พระราชสาส์น พระเจ้านโปเลียนที่ 3 พระราชทานมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399) และพระราชกระแสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง รับฉากเขียนลายน้ำมันของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส จ.ศ. 1228 (พ.ศ. 2409)