ปรับขนาดอักษร

เหตุการณ์ตอนต้นรัชชกาลที่ 4

This is a SEO version of เหตุการณ์ตอนต้นรัชชกาลที่ 4 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2475

หมายเหตุ : เจ้าภาพพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร ปีวอก พ.ศ. 2475          

               เหตุการณ์ตอนต้นสมัยรัชชกาลที่ 4 เล่มนี้ รวบรวมเนื้อหาของคำแปลหนังสือเจ้าเมืองสิงคโปร์ หนังสือเจ้าเมืองพระยาพระคลังตอบเจ้าเมืองสิงคโปร์ บันทึกเล่าเรื่องเปลี่ยนรัชกาล เรื่องพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 4 การเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค การเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค และพระราชพิธีบวรราชาภิเศก