ปรับขนาดอักษร

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 3

This is a SEO version of ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 3 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

ปีที่พิมพ์ : 2462

หมายเหตุ : พิมพ์แจกในงานศพ นางเจียม พิศาลศุภผล ปีมะแม พ.ศ. 2462          

               ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 3 เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเรื่องการทำนา ของพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ซึ่งให้รายละเอียดความรู้ในเรื่องประโยชน์และวิธีปลูกข้าว และเรื่องทำสวน ของเจ้าพระยาภาสกรวงษ์ อธิบายถึงลักษณะสวน ตำนานการทำสวนในเมืองไทย